Khối Quản trị Nguồn nhân lực có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giảng viên Đào tạo (mảng bán hàng), cụ thể:

Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Giảng viên đào tạo, trong đó trách nhiệm chính là:

    - Tham gia thiết kế các chương trình đào tạo liên quan đến công tác nghiệp vụ, hoạt động ngoại khóa, chăm sóc khách hàng, bán hàng, các chương trình đào tạo dành cho các chức danh trọng điểm, và các hoạt động hội thảo của Phòng NVNH liên quan đến lĩnh vực phụ trách

    - Xây dựng các tài liệu tham khảo, giáo trình đào tạo liên quan đến bộ môn phụ trách

    - Thực hiện công tác đào tạo, tổ chức thi cho các bộ môn phụ trách

    - Xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi theo bộ môn được phân công

    - Chủ động nghiên cứu các giáo trình đào tạo mới, báo cáo công việc cho Lãnh đạo phụ trách

Yêu cầu:

-  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

-  Trình độ TOEIC 500 hoặc tương đương trở lên

-  Tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo

-  Ưu tiên có chứng chỉ kỹ năng dẫn giảng của các chương trình uy tín trên thị trường

-  Tối thiểu 02 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan

Lương: Thỏa Thuận
Hạn nộp hồ sơ: 21/11 — 31/12/2019

Theo dõi Sacombank Career

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển

Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây