DANH SÁCH PHỎNG VẤN - #TTVTN2020

Ngày đăng: 07/10/2019 16:10


DANH SÁCH PHỎNG VẤN


1. Trường Đại học Kinh tế - Huế - Xem tại đây

2. Trường Đại học Kiến trúc & Đại học Đông Á - Xem tại đây

3. Trường Đại học Duy Tân - Xem tại đây

4. Trường Đại học Tài chính - Kế toán - Xem tại đây

5. Trường Đại học An Giang - Xem tại đây

6. Trường Đại học Văn Lang - Xem tại đây

7. Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Xem tại đây

8. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Xem tại đây

9. Trường Đại học Cần Thơ - Xem tại đây

10. Trường Đại học Tây Đô - Xem tại đây

11. Trường Đại học Đồng Tháp - Xem tại đây

12. Trường Đại học Trà Vinh - Xem tại đây

13. Đại học Nha Trang - Xem tại đây

14. Đại học Tiền Giang - Xem tại đây


Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây