DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN - #TTVTN2020

Ngày đăng: 07/10/2019 16:10


SACOMBANK CHÚC MỪNG CÁC TÂN THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2020


1. KHU VỰC MIỀN BẮC

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây

2. KHU VỰC TP. HÀ NỘI

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây

     Lần 03 - Xem tại đây

3. KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây

     Lần 03 - Xem tại đây

     Lần 04 - Xem tại đây (Note: Đợt đăng ký trực tuyến)

4. KHU VỰC NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN - Xem tại đây

5. KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây (Note: Đợt đăng ký trực tuyến)

6. KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây

     Lần 03 - Xem tại đây 

     Lần 04 - Xem tại đây

7. KHU VỰC TÂY NAM BỘ

     Lần 01 - Xem tại đây

     Lần 02 - Xem tại đây

Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây