Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP FDI

KV BẮC TRUNG BỘ

Hải Phòng 28/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP FDI

KV MIỀN BẮC

Hà Nam 28/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP FDI

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội 28/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP FDI

KV ĐÔNG NAM BỘ

Đồng Nai
Tây Ninh
28/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV MIỀN BẮC

Hải Phòng
Thanh Hóa
Thái Nguyên
Hải Dương
Hưng Yên
24/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN

Phú Yên
Khánh Hòa
Lâm Đồng
Dak Nông
24/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội 24/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV BẮC TRUNG BỘ

Thừa Thiên- Huế
Quảng Nam
Đà Nẵng
24/07/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (SME)

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 02/08/2017

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh 24/07/2017

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.