Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 12/08/2017

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ NHÂN SỰ

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 19/08/2017

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - BP QUẢN LÝ NGUỒN TUYỂN

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 19/08/2017

THỰC TẬP/CỘNG TÁC VIÊN - PHÒNG NHÂN SỰ

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 17/08/2017

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (DỰ ÁN)

HỘI SỞ

Hồ Chí Minh 10/08/2017

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.