Tìm kiếm việc làm

HỘI SỞ

CHUYÊN VIÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

  • Hồ Chí Minh
  • Nhân viên
  • 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
  • CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
  • HỘI SỞ
  • 05/09/2017

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện công tác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ phận:

  • Quản lý cơ sở dữ liệu Oracle của hệ thống Corebanking T24
  • Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, SQL Server cho các ứng dụng áp dụng toàn ngân hàng.
  • Hỗ trợ việc backup/restore dữ liệu cho các ứng dụng.
  • Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của hệ thống Smarbank

2. Triển khai cấu hình chính của các hệ thống chính và dự phòng của đơn vị

3. Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cơ sở dữ liệu.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

2. Ưu tiên có khả năng nghiên cứu các công nghệ các hệ thống CSDL đang áp dụng tại các ngân hàng lớn.

3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị các hệ thống CSDL có dụng lượng 1TB trở lên.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.