Tìm kiếm việc làm

HỘI SỞ

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (DỰ ÁN)

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Cạnh Tranh
 • Giáo dục / Đào tạo, Luật / Pháp lý, Nhân sự, Quản lý điều hành, Thống kê
 • HỘI SỞ
 • 2
 • 22/08/2017

Mô Tả Công Việc

A. Trách nhiệm chính

 1. Tham gia xây dựng các chương trình, dự án, đề án duy trì và phát triển nguồn nhân lực;
 2. Thực hiện xây dựng và cải thiện hệ thống văn bản lập quy liên quan đến lĩnh vực nhân sự, các quy trình, quy định, các cơ chế chính sách, chế độ phúc lợi cho CBNV toàn Ngân hàng

B. Các công việc thực hiện 

 1. Xây dựng và cải thiện hệ thống văn bản lập quy liên quan lĩnh vực nhân sự.
 2. Điều phối việc xây dựng, soạn thảo các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực nhân sự.
 3. Thực hiện/phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh hệ thống chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng, mô tả công việc, sơ đồ thăng tiến của từng chức danh theo chủ trương của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 4. Hỗ trợ xây dựng, cập nhật và thẩm định các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực nhân sự cho các đơn vị/Công ty con/Ngân hàng con.
 5. Xây dựng cơ chế thu nhập và phúc lợi, các chính sách lương/thưởng/phúc lợi, thể chế hóa thành các quy chế, quy định phù hợp quy định trong từng thời kỳ.
 6.  Xây dựng hệ thống ngạch, bậc lương, cơ chế vận hành chính sách lương.
 7. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện Quy chế, chính sách thi đua khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao hiệu suất lao động; định kỳ đánh giá và hoàn thiện hệ thống đánh giá thi đua khen thưởng – kỷ luật.
 8. Triển khai khảo sát định kỳ môi trường làm việc, cơ chế, chính sách nhân sự và xây dựng kế hoạch tạo sự gắn bó, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, cải thiện môi trường làm việc.
 9. Phối hợp với các đơn vị và thực hiện xây dựng hệ thống, tiêu chí, định biên nhân sự để phù hợp với tình hình kinh doanh và sử dụng hiệu quả Nguồn nhân lực.
 10. Xây dựng và triển khai các chế độ đãi ngộ cho CBNV, cơ chế thu hút giữ chân và phát triển nhân tài;
 11.  Tham gia xây dựng và triển khai các các chiến lược thu hút, duy trì và phát triển nhân sự, các dự án tái cơ cầu tổ chức theo định hướng phát triển của Ngân hàng, chương trình phát triển lãnh đạo.
 12. Đầu mối thiết lập và triển khai vận hành các quy trình tác nghiệp nội bộ của Phòng; thiết lập các quy trình chung do Phòng chủ trì với các quy trình liên quan nhiều Đơn vị;
 13. Tham gia thiết lập, tham mưu hệ thống phân công, phân nhiệm, ủy quyền thuộc lĩnh vực nhân sự cho các Đơn vị và cá nhân có liên quan;
 14. Triển khai việc soạn thảo, cập nhật cẩm nang nghiệp vụ cho chức danh Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ soạn thảo cẩm nang chức danh nhân viên/chuyên viên khác thuộc Phòng
 15. Tham gia chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức nhân sự , cập nhật hoặc triển khai các quy định mới do Bộ phận xây dựng tại các buổi đào tạo nội bộ của Phòng.
 16. Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/ Bộ phận.
 17. Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đối với các công việc thực hiện theo yêu cầu đột xuất.
 18. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

A. Các yêu cầu  đối với vị trí

 1. Ưu tiên từng làm công việc dự án nhân sự; năng động (thường đã làm qua công tác Đoàn/Hội tại Trường);
 2. Tham gia các hoạt động, tổ chức chương trình liên quan đến dự án nhân sự;
 3. Năng động, vui vẻ, có khả năng lead – điều phối dự án;
 4. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực Nhân sự;
 5. Khả năng làm việc nhóm.

B. Lưu ý

Để tham gia ứng tuyển các bạn chỉ cần thực hiện các bước:

+ Tải "bản thông tin ứng viên" và điền đầy đủ thông tin.

+ Click vào mục nộp đơn làm theo hướng dẫn và đính kèm bản thông tin theo mẫu của Sacombank.

+ Phỏng vấn (Hội đồng phỏng vấn gồm các đại diện: Ban lãnh đạo Văn phòng Khu vực; Ban lãnh đạo Chi nhánh; P. Nhân sự).

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.