Tìm kiếm việc làm

HỘI SỞ

NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG UNIX

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Cạnh Tranh
 • CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
 • HỘI SỞ
 • 4
 • 31/08/2017

Mô Tả Công Việc

 1. Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống trên nền tảng Unix (AIX), Linux (Redhat).
 2. Vận hành các ứng dụng ngân hàng trên các nền tảng Java.
 3. Báo cáo cho trưởng nhóm về tình hình hoạt động của hệ thống.
 4. Nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu các công nghệ mới  phục vụ cho yêu cầu công việc .
 5. Cấu hình phần cứng cho các hệ thống máy chủ.
 6. Cập nhật và lên kế hoạch cho các bản vá hệ thống, cấu hình bảo mật cho hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chính:

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT.
 2. Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Unix_based hoặc Linux_based
 3. Có kiến thức về Networks (TCP/IP, VLAN), kiến thức về an toàn bảo mật cho hệ thống.
 4. Có kiến thức tốt về lập trình trên các ngôn ngữ bash-scripts / perl /python.
 5. Khả năng đọc và hiểu tiếng Anh tốt.
 6. Có kiến thức tốt về các thành phần hardware (CPU chip set, RAM, … ).
 7. Có kiến thức cơ bản về một kiến trúc hệ thống Database nhất định

Ưu tiên:

 1. Có kiến thức về middleware (Websphere / Weblogic / Jboss) là lợi thế .
 2. Có kiến thức về các hệ thống Message Queue là lợi thế
 3. Có kinh nghiệm thực hiển triển khai trên các máy chủ IBM Power P là lợi thế.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.