Contact us

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – Sacombank là Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và là ngân hàng có mạng kinh doanh rộng khắp Việt Nam.

Sacombank có chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, luôn hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị cho cổ đông, tăng hiệu quả và tiện ích cho khách hàng, đối tác và ngày càng nâng cao quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Để đáp ứng cho sự phát triển của Ngân hàng, chúng tôi cần tuyển những ứng viên có năng lực và tâm huyết đóng góp vào sự phát triển chung của ngân hàng, với các chi tiết cụ thể sau:

Address : 266-268 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Telephone : (+84) 2838.469.516
Fax :
Email : tuyendung@sacombank.com

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.