BỨT PHÁ TƯ DUY

Ngày đăng: 29/05/2020 10:05

Trải qua chặng đường 28 năm phát triển, Sacombank luôn tự hào đã đào tạo thành công một đội ngũ CBNV vững vàng trong chuyên môn và trưởng thành trong nhân  cách.  Ngày  nay,  với  sự  cạnh  tranh  của  thị trường  và phát  triển  của xã hội, người Sacombank không chỉ hoàn thành công việc mà phải luôn nỗ lực để không ngừng hoàn thiện, đổi mới tư duy nhằm bứt phá các giới hạn của bản thân. Chỉ khi mỗi cá nhân cùng nhau bứt phá tư duy, đoàn kết và nhìn về một hướng thì sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh, từ đó tạo nên những giá trị tối ưu trong mọi mặt hoạt động của Sacombank.

Phát huy sức mạnh nội lực

Năm 2019 với phương châm “Nhân sự là nòng cốt”, Sacombank  chú  trọng  gia  tăng  tinh  thần  kết  nối, củng cố và nâng cao  lối  tư duy  tích cực cho  tất cả CBNV toàn hệ thống, qua đó làm tiền đề năm 2020 mỗi CBNV đều có thể Bứt phá tư duy để hoàn thiện hiện tại - Nâng tầm giá trị để làm chủ tương lai.

Sacombank  đã  triển  khai  nhiều  chương  trình nhằm phát huy sức mạnh nội  lực  và kết nối  tất cả CBNV  trên  toàn  hệ thống.  Theo  đó,  chương  trình “Sức  trẻ Sacombank”  được  tổ  chức  với mục tiêu khuyến khích CBNV nâng cao tư duy tích cực bằng việc  tăng cường  rèn  luyện  thể chất, phát huy  ý chí quyết tâm và sức sáng tạo để đạt được những thành tựu tốt đẹp không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc  sống  thông qua  04  câu  lạc bộ  thể  thao được thành lập: Running, Tennis, Yoga và Dancing theo đúng tiêu  chí  “Người  Sacombank:  Khỏe  thể  chất  - Mạnh tinh  thần”.

Bên cạnh  đó,  Sacombank  còn  triển  khai chuỗi chương  trình “Kết sức  trẻ - Nối  thành công” dành cho các đối tượng là Lãnh đạo cấp cao, Trưởng đơn  vị  với  thông  điệp  kết  nối  tinh  thần  đồng  đội, truyền cảm hứng và năng  lượng tích cực; từ đó tạo động lực cùng CBNV hoàn thành các mục tiêu chung của đơn vị và ngân hàng đề ra. Bứt phá tư duy Đồng  thời,  nhằm  gia  tăng mức  độ  hạnh  phúc  của CBNV, Sacombank đã  tổ  chức  “Khảo sát mức độ hạnh phúc Nguồn nhân lực” để lắng nghe tâm tư của toàn thể CBNV làm cơ sở định hướng hành động thiết thực cho các năm tiếp theo hướng đến mục tiêu “Sacombank - Ngân hàng hạnh phúc”. Sacombank luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong các hoạt động thiện nguyện, gắn kết địa phương và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng; đồng thời cũng chú trọng đào tạo và định hướng tư duy cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình thường niên như: quỹ học bổng “Ươm mầm  ước mơ”,  chương  trình  “Thực  tập  viên  tiềm năng”, các buổi  tọa đàm, đào  tạo kỹ năng... Năm 2019, ngân hàng tiên phong tổ chức chuỗi tọa đàm “Định hướng tư duy - Thay đổi cuộc đời” cho gần 2.000 sinh  viên  tại các  trường Đại học uy  tín  trên toàn quốc với mục tiêu mang đến cho các sinh viên một  sự nhìn nhận  tích  cực  từ trong  tư duy,  từ đó hoạch định được định hướng tương lai của bản thân.

Bứt phá tư duy

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, mỗi chúng ta phải cùng nhau rèn luyện thể chất, trau dồi tác phong nghiệp vụ và sẵn sàng dấn thân bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiên phong.

CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm

Trong năm 2020, bằng  tinh  thần  “Bứt phá  tư duy”, Sacombank  triển  khai  nhiều  chương  trình  hành động  mạnh  mẽ  nhằm  nâng  cao  chất  lượng  đội ngũ nhân sự, tinh gọn bộ máy thông qua nâng cao năng suất lao động thực tế và cải thiện môi trường làm việc. Sacombank chú  trọng nâng cao năng  lực nhân sự thông  qua  nhiều  chương  trình  đào  tạo  giúp CBNV không  ngừng  hoàn  thiện  năng  lực  bản  thân  và phát huy các giá trị hiện hữu. Ngân hàng triển khai chương trình “Hội nhập xu thế” để nâng cao Tiếng Anh dành cho Trưởng, Phó phòng Nghiệp vụ Ngân hàng  (NVNH); cuộc  thi “Bản  lĩnh người dẫn đầu” với đối tượng từ cấp Trưởng Đơn vị trở  lên. Từ năm 2020, Sacombank sẽ tiến hành mở rộng phạm vi đối tượng tham gia cuộc thi kiểm tra kiến thức, nghiệp vụ dành cho  toàn  thể CBNV  từ Chi nhánh đến các Đơn vị NVNH tại Hội sở.

Ngoài ra, Sacombank cũng thực hiện Gia tăng năng suất  lao  động  nguồn  nhân  lực  hiện  hữu  thông qua việc sắp xếp  lại nhân sự  tại các Đơn vị NVNH, Công  ty con/Ngân hàng con và Khu vực;  triển khai các hoạt động chuyển đổi  luồng kinh doanh nhằm gia tăng đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp phục vụ cho công  tác  bán  hàng;  thực  hiện  luân chuyển Trưởng/Phó  Đơn  vị  có  nhiệm  kỳ  bổ  nhiệm  từ  02 nhiệm kỳ trở lên tại một đơn vị nhằm tạo sinh khí và thử thách mới; hoàn thiện mô hình lương theo KPIs hoặc theo lợi nhuận đơn vị nhằm gia tăng động lực nâng cao năng suất của CBNV. Ngân hàng triển khai chương trình CBNV cùng đóng góp ý kiến,  xây  dựng một  Sacombank  ngày  càng phát triển và chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động  kinh  doanh, quản trị  rủi ro,  quản  trị  nguồn nhân lực hiện đại.

 

28 năm - đại gia đình Sacombank vẫn giữ trọn niềm tin  và mang  trong mình  ngọn  lửa  của  lòng  nhiệt huyết, nguyện cống hiến hết mình đưa Sacombank ngày càng  tiến xa hơn  trên con đường của sự phát triển và thành  công. Mỗi CBNV  Sacombank  sẽ  là đóa  sen vươn mình,  vượt  qua  giới  hạn của chính mình để tiếp tục đứng vững, bất kể mọi thách thức. Sacombank  hôm  nay  sẽ  phát  triển  hơn  ngày  hôm qua và  trong tương lai sẽ càng phát triển hơn nữa, giữ vững vị thế, ngày càng vươn lên cùng với sự phát triển của đất nước.

- Trích Báo cáo thường niên 2019 - 

Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây