Tìm kiếm việc làm
Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng

[KHỐI DOANH NGHIỆP] CHUYÊN VIÊN KHDN FDI (biết Tiếng Hàn/Nhật, làm việc tại Hà Nội)

HỘI SỞ

Hà Nội 20/02/2019

[HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội
Hà Tây
18/01/2019

[HN] CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội
Hà Tây
18/01/2019

[HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THẺ

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội
Hà Tây
18/01/2019

[HN] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội
Hà Tây
18/01/2019

[HN] GIAO DỊCH VIÊN

KV TP. HÀ NỘI

Hà Nội
Hà Tây
18/01/2019

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.