Tìm kiếm việc làm

HỘI SỞ

[KINH DOANH TIỀN TỆ - KHỐI TIỀN TỆ] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT RỦI RO NGOẠI HỐI

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Lương thỏa thuận
 • Chứng khoán, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Xuất nhập khẩu
 • HỘI SỞ
 • 30/04/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

A. Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác quản lý rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động trong kinh doanh tiền tệ, kinh doanh hàng hóa và các loại rủi ro thị trường khác:

 • Kiểm tra đối chiếu kiểm soát và báo cáo cho Cấp quản lý các trường hợp vi phạm các hạn mức, qui định về chốt chặn;
 • Giám sát, cảnh báo về quản lý rủi ro hoạt động liên quan tại Phòng;
 • Giám sát các giao dịch mua bán tại Phòng thông qua các phương tiện được Ban Tổng Giám đốc cho phép thực hiện giao dịch (Điện thoại ghi âm, Bloomberg, Reuters, Trading platform online);
 • Báo cáo tình hình tuân thủ hạn mức, trạng thái ngoại hối và phái sinh của Phòng.

B. Tham gia thực hiện các báo cáo quản trị phục vụ cho kiểm soát, quản lý rủi ro, đầu mối chuẩn bị hồ sơ làm việc với KTNB cho Cấp quản lý và tham gia xây dựng các dự án có liên quan:

 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ (ngày, tháng, năm);
 • Lập các báo cáo phân tích, đánh giá về rủi ro hoạt động ngoại hối theo định kỳ (ngày, tháng, năm). hoặc đột xuất theo yêu cầu;
 • Tham gia xây dựng các dự án nhằm hoàn thiện công tác quản lý, kinh doanh và kiểm soát rủi ro cho hoạt động ngoại hối.

C. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

 • Anh văn: Giao tiếp

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối tại Ngân hàng (tối thiểu 1 năm).

 • Am hiểu về thị trường ngoại hối và các công cụ phái sinh tỷ giá, lãi suất, hàng hóa,…

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.