THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2024

“HÀNH TRÌNH 03 THÁNG - TỎA SÁNG TƯƠNG LAI”

🔵 ĐỐI TƯỢNG: Dành riêng cho Sinh viên năm cuối thuộc Khối ngành Kinh tế và Luật, đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2024 và tiếp nhận công việc sau khi kết thúc chương trình thực tập.

🔵 PHẠM VI TUYỂN DỤNG: 522 điểm giao dịch trên toàn quốc: Khu vực Tp. Hà Nội, Miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh.

🔵 THỜI GIAN ỨNG TUYỂN VÀ KHUNG THỜI GIAN THỰC TẬP:

     - Tham gia ứng tuyển Trực tuyến: từ Nay đến hết ngày 28/04/2024

     - Khung thời gian thực tập dự kiến: từ ngày 27/05/2024 đến ngày 27/08/2024

🔵 ĐẶC QUYỀN KHI TRỞ THÀNH THƯC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2024:

     - Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp theo khung đào tạo nhân viên chính thức.

     - Được hướng dẫn & kèm cặp bởi các Mentor giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

     - Trải nghiệm công việc thực tế tại môi trường chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

     - Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thức thực tập.

     - Chi phí hỗ trợ 10 triệu +++ khi hoàn tất chương trình thực tập.

     - Cấp chứng chỉ Thực tập viên tiềm năng Sacombank năm 2024.

🔵 CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

  1. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng; Tìm kiếm khai thác hệ khách hàng doanh nghiệp tiềm năng; Tiếp thị và chăm sóc khách hàng; Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng...
  2. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng; Tìm kiếm khai thác tệp khách hàng cá nhân tiềm năng; Tiếp thị và chăm sóc khách hàng; Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng..
  3. Chuyên viên Tư vấn: Thực hiện giám sát và điều phối sảnh giao dịch; Tư vấn giải đáp thắc mắc khách hàng và bán hàng; Thực hiện thủ tục giao dịch, lưu trữ hồ sơ và phát triển mối quan hệ khách hàng.
  4. Chuyên viên Kinh doanh Thẻ: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thẻ; xử lý, thẩm định hồ sơ thẻ tín dụng; Phối hợp hoạt động kinh doanh giữa các phòng ban, giữa Chi nhánh và Hội sở.

 

ỨNG TUYỂN NGAY TẠI BIỂU MẪU BÊN DƯỚI