Cập nhật các Lịch trình tổ chức Ngày hội tuyển dụng, Thông báo và Danh sách Trúng tuyển của

Chương trình Thực tập viên tiềm năng 2023

🔵  LỊCH TRÌNH NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - THỰC TẬP VIÊN TIỀM : Đã triển khai hoàn tất

🔵 THÔNG BÁO: Đang cập nhật

🔵 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THỰC TẬP VIÊN TIỀM NĂNG 2023

- Tại Khu vực Miền Bắc (ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, ĐH Sao Đỏ, ĐH Hùng Vương, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Hải Dương, ĐH Hàng Hải, ĐH Hải Phòng, ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên): Click here

- Tại Khu vực Miền Bắc - Đợt 02 (ĐH Hàng Hải): Click here

- Tại Khu vực Bắc Trung Bộ (ĐH Vinh, ĐH Kinh tế - ĐH Huế, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, ĐH Duy Tân): Click here

- Tại Khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên (ĐH Quy Nhơn, ĐH Nha Trang, ĐH Đà Lạt): Click here

- Tại Khu vực Đông Nam Bộ (ĐH Đồng Nai) - Đợt 01: Click here

- Tại Khu vực Đông Nam Bộ (ĐH Đồng Nai, ĐH Công nghiệp, ĐH Ngân hàng, ĐH BRVT, ĐH Kinh tế - Luật) - Đợt 02: Click here

- Tại Khu vực Tây Nam Bộ (ĐH An Giang, Trường Kinh tế - ĐH Cần Thơ, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Bạc Liêu, ĐH Tây Đô, ĐH Đồng Tháp, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Cửu Long): Click here